Raport końcowy - Forum dyskusyjne

Ikona konsultacji społecznych Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2022

Forum dyskusyjne:

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2022

Punkt konsultacji zakończony: 2022-02-06

Podsumowanie dyskusji

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci panelu dyskusyjnego nie zostało jeszcze dodane.

Do góry