Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  Konsultacje społeczne nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Sochaczewie

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Sochaczewie

  Termin: 2023-11-25 - 2023-12-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  67 Kanał RSS Konsultacje społeczne likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

  Konsultacje społeczne likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

  Konsultacje społeczne dot. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz nadania jej statutu

  Termin: 2023-10-13 - 2023-10-27

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  83 Kanał RSS Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Termin: 2023-10-13 - 2023-10-27

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  Uchwała RM w Sochaczewie w s. udzielania dotacji na prace konserwatorskie itp. przy zabytkach wpisanych do rej. zabytków lub GEZ na terenie GMS.

  Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

  Termin: 2023-09-04 - 2023-09-17

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

  Konsultacje ws.projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew

  Konsultacje ws.projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew

  Termin: 2023-05-29 - 2023-06-11

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie ws.nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie ws.nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie.

  Termin: 2023-05-22 - 2023-06-04

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  Konsultacje ws.projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 dot. przystanków komunikacyjnych 2023

  Konsultacje ws.projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 dot. przystanków komunikacyjnych 2023

  Termin: 2023-04-18 - 2023-05-01

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  Sochaczewski Budżet Obywatelski

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

  Termin: 2023-03-13 - 2023-03-27

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje ws. zmiany uchwały ws. podwyższenia kryterium dochodowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” .

  Termin: 2023-03-10 - 2023-03-23

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  Konsultacje społeczne dot. proj. uchwały RM ws. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

  Konsultacje społeczne dot. proj. uchwały RM ws. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

  Termin: 2023-02-24 - 2023-03-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  Konsultacje projektu uchwały RM w Sochaczewie ws. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GMS 2023

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2023.

  Termin: 2023-02-06 - 2023-02-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona Zdrowia

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu dowozu

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych w związku ze zmianą stawki za 1 kilometr.

  Termin: 2023-01-12 - 2023-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje projektu uchwały ws. przyjęcia Programu osłonowego Gminy Miasta Sochaczew „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Miasta Sochaczew „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

  Termin: 2023-01-11 - 2023-01-24

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Oświata i Edukacja

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu dowozu

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

  Termin: 2022-11-08 - 2022-11-21

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje ws. zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

  Konsultacje ws. zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

  Termin: 2022-11-08 - 2022-11-21

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew 2024-2030

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

  Termin: 2022-10-17 - 2022-10-30

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Termin: 2022-10-08 - 2022-10-21

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie nadania nazwy dla ulicy.

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w celu poznania opinii na ww. temat Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także mieszkańców.

  Termin: 2022-09-27 - 2022-10-12

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje Społeczne w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sochaczewa

  Konsultacje Społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sochaczewa

  Termin: 2022-07-18 - 2022-07-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne ws. utworzenia Sochaczewskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie utworzenia Sochaczewskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

  Termin: 2022-07-18 - 2022-07-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Oświata i Edukacja

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szk. 2022/2023

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na rok szkolny 2022/2023

  Termin: 2022-05-16 - 2022-05-29

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne zmiany Uchwały Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”.

  Termin: 2022-05-09 - 2022-05-22

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”.

  Termin: 2022-05-09 - 2022-05-22

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne zmiany Uchwały Nr X/81/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Weteranom”.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/81/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Weteranom”.

  Termin: 2022-05-09 - 2022-05-22

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne zmiany Uchwały Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Seniora”.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Seniora”.

  Termin: 2022-05-09 - 2022-05-22

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny".

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny".

  Termin: 2022-05-09 - 2022-05-22

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Podatki i opłaty lokalne

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew

  Termin: 2022-04-18 - 2022-05-01

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III.

  Termin: 2022-04-05 - 2022-04-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II.

  Termin: 2022-04-05 - 2022-04-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  Konsultacje w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

  Konsultacje społeczne w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

  Termin: 2022-04-05 - 2022-04-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Program osłonowy Gminy Miasta Sochaczew „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Miasta Sochaczew „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

  Termin: 2022-02-21 - 2022-03-06

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022-2025.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022-2025”.

  Termin: 2022-02-21 - 2022-03-06

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

  Termin: 2022-02-14 - 2022-02-27

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2022

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2022

  Termin: 2022-01-24 - 2022-02-06

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/215/21 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 10 lutego 2021 roku.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/215/21 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

  Termin: 2021-12-06 - 2021-12-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Podatki i opłaty lokalne

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  Konsultacje społ. dot. proj. Uchwały RM ws. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

  Konsultacje społeczne dotyczą projektu Uchwały RM w Sochaczewie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew .

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior + w Sochaczewie dla mieszkańców Gminy Miasta Sochaczew.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior + w Sochaczewie dla mieszkańców Gminy Miasta Sochaczew.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  Konsultacje społeczne dot. proj. uchwały RM ws. zmiany Uchwały ws. ustalenia Strefy Płatnego Pakowania na terenie m. Sochaczew oraz wysokości opłat

  Konsultacje społeczne dotyczą projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  Konsultacje społeczne dot. Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi.

  Konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  Konsultacje ws.projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 dot. przystanków komunikacyjnych

  Konsultacje ws.projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 dot. przystanków komunikacyjnych

  Termin: 2021-07-19 - 2021-08-02

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

  Konsultacja wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

  Niniejsze konsultacje mają na celu poinformowanie mieszkańców miasta Sochaczew o przedmiotowej inicjatywie oraz poznanie opinii społeczności lokalnej na temat proponowanych zapisów w projekcie.

  Termin: 2021-05-10 - 2021-05-23

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Oświata i Edukacja

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa

  Określenie średniej ceny jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w mieście Sochaczew na rok szkolny 2021/2022.

  Termin: 2021-05-15 - 2021-05-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Oświata i Edukacja

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

  W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sochaczew.

  Termin: 2021-05-15 - 2021-05-31

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry