Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Podatki i opłaty lokalne

  27 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  18 Kanał RSS Konsultacje społ. dot. proj. Uchwały RM ws. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

  Konsultacje społ. dot. proj. Uchwały RM ws. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

  Konsultacje społeczne dotyczą projektu Uchwały RM w Sochaczewie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew .

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  11 Kanał RSS Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior + w Sochaczewie dla mieszkańców Gminy Miasta Sochaczew.

  Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior + w Sochaczewie dla mieszkańców Gminy Miasta Sochaczew.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior + w Sochaczewie dla mieszkańców Gminy Miasta Sochaczew.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  10 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2022-2024.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2022-2024.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2022-2024.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  9 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  9 Kanał RSS Konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie ws. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa.

  Konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie ws. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa.

  Konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022-2023.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  9 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2022.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  60 Kanał RSS Konsultacje społeczne dot. proj. uchwały RM ws. zmiany Uchwały ws. ustalenia Strefy Płatnego Pakowania na terenie m. Sochaczew oraz wysokości opłat

  Konsultacje społeczne dot. proj. uchwały RM ws. zmiany Uchwały ws. ustalenia Strefy Płatnego Pakowania na terenie m. Sochaczew oraz wysokości opłat

  Konsultacje społeczne dotyczą projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

  11 Kanał RSS Konsultacje społeczne dot. Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi.

  Konsultacje społeczne dot. Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi.

  Konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  11 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Termin: 2021-09-06 - 2021-09-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  42 Kanał RSS Konsultacje ws.projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 dot. przystanków komunikacyjnych

  Konsultacje ws.projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 dot. przystanków komunikacyjnych

  Konsultacje ws.projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 dot. przystanków komunikacyjnych

  Termin: 2021-07-19 - 2021-08-02

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

  37 Kanał RSS Konsultacja wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

  Konsultacja wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

  Niniejsze konsultacje mają na celu poinformowanie mieszkańców miasta Sochaczew o przedmiotowej inicjatywie oraz poznanie opinii społeczności lokalnej na temat proponowanych zapisów w projekcie.

  Termin: 2021-05-10 - 2021-05-23

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Oświata i Edukacja

  60 Kanał RSS Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa

  Określenie średniej ceny jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w mieście Sochaczew na rok szkolny 2021/2022.

  Termin: 2021-05-15 - 2021-05-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Oświata i Edukacja

  59 Kanał RSS Konsultacja projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

  W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sochaczew.

  Termin: 2021-05-15 - 2021-05-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  53 Kanał RSS Konsultacje ws. wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Konsultacje ws. wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

  Termin: 2021-05-08 - 2021-05-21

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry