Konsultacje archiwalne

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  38 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew 2024-2030

  Konsultacje społeczne projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew 2024-2030

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew 2024-2030

  Termin: 2023-02-06 - 2023-03-13

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  44 Kanał RSS w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia nazwy dla ulicy

  w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia nazwy dla ulicy

  Burmistrz Miasta Sochaczew poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia nazwy ulicy.

  Termin: 2022-11-22 - 2022-12-06

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  49 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew.

  Termin: 2022-11-10 - 2022-12-09

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne ws.utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej – Świetlicy „Nasza Baza”.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej – Świetlicy „Nasza Baza” i połączenia jej z Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.

  Termin: 2021-10-29 - 2021-11-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Sochaczewie.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Sochaczewie.

  Termin: 2021-10-29 - 2021-11-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne ws.określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

  Termin: 2021-10-29 - 2021-11-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społecznych w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą „Klub Senior +".

  Konsultacje społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą „Klub Senior +” i połączenia go z Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.

  Termin: 2021-10-29 - 2021-11-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2022-2024.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2022-2024.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie ws. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa.

  Konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022-2023.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2022.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Termin: 2021-09-06 - 2021-09-19

  archiwalna
  Raport końcowy
Do góry