Konsultacje archiwalne

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Podatki i opłaty lokalne

  41 Kanał RSS Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych, Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także mieszkańców miasta Sochaczewa.

  Termin: 2023-11-10 - 2023-11-23

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  89 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2030

  Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2030

  Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2030

  Termin: 2023-11-07 - 2023-12-12

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  61 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały ws.podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomoc w formie zasiłku celowego.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws.podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomoc w formie zasiłku celowego.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws.podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomoc w formie zasiłku celowego.

  Termin: 2023-11-06 - 2023-11-19

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  91 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2028.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2028.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2028.

  Termin: 2023-11-06 - 2023-11-19

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  65 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków ZI.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków ZI.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasto Sochaczew.

  Termin: 2023-11-06 - 2023-11-19

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  95 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sochaczewie

  Termin: 2023-09-04 - 2023-09-17

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/408/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 maja 2023 r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/408/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 maja 2023 r.

  Termin: 2023-08-25 - 2023-09-24

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  98 Kanał RSS w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew

  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew

  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew

  Termin: 2023-03-23 - 2023-04-21

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew 2024-2030

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew 2024-2030

  Termin: 2023-02-06 - 2023-03-13

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje ws. zmiany załącznika do uchwały dot. przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 2019 - 2023

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” dla Miasta Sochaczewa na lata 2019 -2023.

  Termin: 2023-01-11 - 2023-01-24

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Gospodarka komunalna

  w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia nazwy dla ulicy

  Burmistrz Miasta Sochaczew poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia nazwy ulicy.

  Termin: 2022-11-22 - 2022-12-06

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew.

  Termin: 2022-11-10 - 2022-12-09

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne ws.utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej – Świetlicy „Nasza Baza”.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej – Świetlicy „Nasza Baza” i połączenia jej z Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.

  Termin: 2021-10-29 - 2021-11-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Sochaczewie.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Sochaczewie.

  Termin: 2021-10-29 - 2021-11-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne ws.określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

  Termin: 2021-10-29 - 2021-11-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społecznych w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą „Klub Senior +".

  Konsultacje społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą „Klub Senior +” i połączenia go z Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.

  Termin: 2021-10-29 - 2021-11-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2022-2024.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2022-2024.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie ws. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa.

  Konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022-2023.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2022.

  Termin: 2021-09-24 - 2021-10-07

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Termin: 2021-09-06 - 2021-09-19

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Polityka Społeczna

  Konsultacje ws. wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

  Termin: 2021-05-08 - 2021-05-21

  archiwalna
  Raport końcowy
Do góry