Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Forum dyskusyjne

Ikona konsultacji społecznych Konsultacje społeczne dot. projektu Uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy

Forum dyskusyjne:

Konsultacje społeczne dot. projektu Uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy

Punkt konsultacji zakończony: 2022-10-11

Podsumowanie dyskusji

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci panelu dyskusyjnego nie zostało jeszcze dodane.

Do góry