Głosowanie

 

Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!


Do rozpoczęcia etapu pozostało

d. g.
Do góry