Konsultacje Urzędu  Kultura i Sport

Konsultacje społeczne nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Sochaczewie

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Sochaczewie

Konsultacje zakończone 2023-12-08

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Sochaczewie

Opis

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Sochaczewie

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Miasta Sochaczew zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Sochaczewie. Niniejsze konsultacje mają na celu poinformowanie mieszkańców miasta Sochaczew o przedmiotowej inicjatywie. Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa. Wszystkie uwagi, wnioski i opinie można zgłaszać drogą elektroniczną, korzystając z forum bądź też pisemnie na udostępnionym formularzu, poprzez złożenie go w wyznaczonym terminie osobiście w godz. 08.00 - 16.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16 lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 301.2023 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21 listopada 2023 r.

Obszar tematyczny

Kultura i Sport

Administrator konsultacji

Joanna Augustyniak

Termin konsultacji

2023-11-25 - 2023-12-08

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2023-12-09

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-11-25
2023-11-25

Forum dyskusyjne

Tytuł
Konsultacje społeczne nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Sochaczewie
Termin
2023-11-25 - 2023-12-08
Koniec konsultacji: 2023-12-08

Aktywność uczestników

 

 Forum dyskusyjne Zobacz raport

Konsultacje społeczne nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Sochaczewie

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 81 2 2023-11-25, Sob., 16:55

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


1 - 1 Projekt Uchwały nad. naz Stadion.pdf - 1
1 - 2 Zał. 1 do Uchwały.pdf - 0
301 - 2 Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały Stadion.doc - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie Nr 301.2023.pdf - 1

Załączniki do etapów harmonogramu


Konsultacje społeczne nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Sochaczewie

Do góry